Tuyển dụng

TẬP ĐOÀN SƠN HÀ TUYỂN DỤNG

 Tưng bừng chào đón năm mới Xuân Tân Sửu SHC Group tuyển dụng 10 nhân sự các vị trí sau: 1/ Kiểm soát chất lượng: 02 người (làm việc và ăn ở tại nhà máy SH18 Hà Nam). 2/ Kế toán: 02 người làm việc tại văn phòng Hoàng Cầu – Đống Đa – Hà Nội. 3/ […]

Tập Đoàn Sơn Hà Tuyển Dụng Nhân Sự

Tưng bừng chào đón năm mới Xuân Tân Sửu    SHC Group tuyển dụng 10 nhân sự các vị trí sau: 1/ Kiểm soát chất lượng: 02 người (làm việc và ăn ở tại nhà máy SH18 Hà Nam). 2/ Kế toán: 02 người làm việc tại văn phòng Hoàng Cầu – Đống Đa – Hà […]